Změny ve vedení odboru

V rámci členské schůze 11. listopadu 2023 jsme zvolili i kompletně nové omlazené vedení. Výbor odboru je nyní šestičlenný, předsedou se stává Jan Žalud, místopředsedy Martin Vostřel a Petra Kotková. Každý z členů výboru představil svoji gesci, které se bude pro klub věnovat.

Odsouhlasen byl návrh Kalendáře turistických akcí. Předpokládáme ale, že další akce (i kratší varianty plánovaných pochodů) můžeme přidat průběžně a budou vyvěšovány zde na stránkách. Jako hlavní komunikační kanál jsme si zvolili emaily, nyní dáváme dohromady seznamy adres.

Další zajímavé body programu schůze:

  • hostem byl Jan Eichler, předseda oblasti KČT a přijel mj. ocenit Olgu Chaloupkovou za její dlouholetou obětavou práci pro klub
  • členský příspěvek schválen ve stejné výši jako doposud
  • schválení rozpočtu na 2024 a výsledek roku 2023 přesouváme na další členskou schůzi v lednu 2024