Zveme vás na členskou schůzi 11.11.2023

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI KČT LOUNY

(odbor TJ Lokomotiva Louny a současně
pobočný spolek Klubu českých turistů)


Kdy? v sobotu 11. listopadu 2023 od 9 hodin
Kde? v Sokolovně Louny, ul. Poděbradova 638

Program:

1) Zahájení, přivítání hostů

2) Volba volební, mandátové a návrhové komise

3) Zpráva o činnosti za uplynulé období roku 2023

4) Předběžná zpráva o hospodaření za 2023

5) Zpráva o značení turistických tras a plán na rok 2024

6) Vystoupení hostů

7) Volba výboru, předsedy a místopředsedů odboru

8) Schválení výše členských příspěvků odboru

9) Plán turistických akcí na rok 2024

10) Zprávy volební, mandátové a návrhové komise

11) Diskuse