O odboru


Odbor Klubu českých turistů v Lounech byl založen 9. června 1894, jako jeden z prvních v Čechách. Jeho prvním předsedou byl Karel Dvořák, úředník státních drah, později ministerský rada v Praze.

Odbor KČT, později KČST čile organizoval činnosti pro široký okruh členstva i veřejnosti. Postupně ustavil kroužky pokrývající bohatou aktivitu odboru – označovací (značení tur. tras), lyžařský, fotografický, studentskou noclehárnu. Například trasa na Oblík byla vyznačena již v roce založení 1894.

Vrcholem aktivit před 1. světovou válkou bylo postavení Ejemovy chaty na Červeném vrchu dokončené 19. října 1910 a její slavnostní otevření 4. června 1911.

KČT Louny pomáhal zakládat další odbory KČT v okolí – Chomutově, Mostě, Duchcově, Teplicích a další, pořádal besedy s významnými cestovateli a činovníky klubu. Rovněž ve spolupráci s dalšími odbory vydával vlastní časopis Turistický obzor.

Ke sto letům odboru byly vydány almanachy: Sto let turistiky v Lounech a Ejemova chata s Frotzlovou rozhlednou na Stříbrníku.

V současnosti je odbor součástí uskupení TJ Lokomotiva Louny. Odbor je vedený v Síni slávy KČT, stejně jako jeho zasloužilý člen Karel Goszler.

Odbor dosud spravuje svůj historický majetek – Ejemovu chatu s Frotzelovou rozhlednou na Červeném vrchu.

Další čtení k lounskému odboru:

https://www.turisticky-magazin.cz/turistika.php?id_cl=223&title=pro_velikonocni_vajicko_na_pravdu

https://www.turisticky-magazin.cz/turistika.php?id_cl=357&title=frotzelova_rozhledna

https://www.turisticky-magazin.cz/turistika.php?id_cl=479&title=25._odemykani_cervenaku